So sánh sản phẩm

Máy làm kẽm gai

Có thể chế tạo ra dây thép gai loại mà được sử dụng phổ biến trong phòng thủ quốc gia,
quân đội, đường cao tốc, đường sắt...
Phù hợp với vật liệu như : thép mạ kẽm, dây bọc PVC...
Máy làm việc với hiệu suất cao, tiết kiệm nguyên vật liệu
Loại dây đôi CS-A và CS-C
Loại dây đơn CS-B

Có thể chế tạo ra dây thép gai loại mà được sử dụng phổ biến trong phòng thủ quốc gia,
quân đội, đường cao tốc, đường sắt...
Phù hợp với vật liệu như : thép mạ kẽm, dây bọc PVC...
Máy làm việc với hiệu suất cao, tiết kiệm nguyên vật liệu
Loại dây đôi CS-A và CS-C
Loại dây đơn CS-B
Tags:

Đối tác

Hotline