So sánh sản phẩm

Máy làm đinh công nghiệp - đinh N


Quy trình sản xuất đinh bắn gỗ - đinh ghim:

Máy dập định hình:
 
Model Đinh FT Đinh F Đinh NK Đinh U
Tốc độ 100-140cái/phút 100-150cái/phút 60-100cái/phút 100-140cái/phút
Công suất 7.5kW 5.5kW 5.5kW 11KW
Khối lượng 2000kg 1500kg 1800KG 3000KG
Bao gồm máy dàn và sắp xếp đinh, Điều khiên PLC
Tags:

Đối tác

Hotline