So sánh sản phẩm

Máy hàn thép mạ kẽm ô 50x50

Màn hình cảm ứng PLC.
Chuyển động điện cực hàn bằng cơ khí.
Dây dọc : nắn thảng cắt trước

Hệ thống băng tải kéo lưới ra 6m (có khả nằng thiết kế dài)
Hệ thống tự vào dây ngang con quay. Khả năng lập trình các kích thước lưới theo yêu cầu

Màn hình cảm ứng PLC.
Chuyển động điện cực hàn bằng cơ khí.
Dây dọc : nắn thảng cắt trước

Hệ thống băng tải kéo lưới ra 6m (có khả nằng thiết kế dài)
Hệ thống tự vào dây ngang con quay. Khả năng lập trình các kích thước lưới theo yêu cầu
Tags:

Đối tác

Hotline