So sánh sản phẩm

Máy hàn lưới tự động 2-4mm

Điều khiển bằng màn hình cảm ứng-PLC
Dây dọc vào từ cuộn 
Dây ngang nắn thảng cắt trước
 

Điều khiển bằng màn hình cảm ứng-PLC
Dây dọc vào từ cuộn 
Dây ngang nắn thảng cắt trước
 
Tags:

Đối tác

Hotline