So sánh sản phẩm

Máy hàn lưới thép phi 3-6mm

Dây ngang nắn thẳng cắt trước
Dây dọc : phi 2-4mm vào từ cuộn , phi 5-6mm nắn thẳng cắt trước
Phần mềm chuyên dụng cho hàn lưới thép .
Thiết kế chuyên biết dùng để hàn thép sàn không gian.
Điều khiển PLC

Model DP-MW-2500A DP-MW-2500B DP-MW-2500C
Đường kính dây hàn 3 – 6 mm 4-10mm 5-12mm
Khoảng cách dây dọc 50-300 mm 50-300 mm 100-300mm
Khoảng cách dây ngang 25-300 mm 50-300 mm 50-300mm
Chiều rộng lưới 2500 mm (tùy chọn) 2500 mm (tùy chọn) 2500 mm (tùy chọn)
Số điểm hàn 48 24 24
Thời gian hàn 40-60lần/phút 30-40lần/phút 30-40lần/phút
Kiểu vào dây dọc Nắn thẳng và cắt trước Nắn thẳng và cắt trước Nắn thẳng và cắt trước
Kiểu vào dây ngang Nắn thẳng và cắt trước Nắn thẳng và cắt trước Nắn thẳng và cắt trước
Công suất 100Kvax8 100x12 KVA 100Kva x 12
Dây ngang nắn thẳng cắt trước
Dây dọc : phi 2-4mm vào từ cuộn , phi 5-6mm nắn thẳng cắt trước
Phần mềm chuyên dụng cho hàn lưới thép .
Thiết kế chuyên biết dùng để hàn thép sàn không gian.
Điều khiển PLC
Tags:

Đối tác

Hotline