So sánh sản phẩm

Máy hàn lưới thép dạng cuộn

Máy hàn lưới thép tự động điều khiển PLC
Lập trình thả dây ngang tự động, dây dọc vào từ cuộn
Sản phẩm đầu ra: dạng tấm hoặc dạng cuộn

Máy hàn lưới thép tự động điều khiển PLC
Lập trình thả dây ngang tự động, dây dọc vào từ cuộn
Sản phẩm đầu ra: dạng tấm hoặc dạng cuộn
Tags:

Đối tác

Hotline