So sánh sản phẩm

Máy hàn chuồng chim,chuồng gà

*Đặc điểm:
Điều kiển bằng PLC + Biến tần
Dây dọc được nắn thẳng  cưỡng bức trước khi vào vị trí hàn.
Hệ thống thả dây ngang bằng  đĩa tự động.
Hệ thống kéo lưới bằng động cơ servo.
Tủ điều khiển + lập trình chuyên dụng cho máy hàn lưới thép

*Đặc điểm:
Điều kiển bằng PLC + Biến tần
Dây dọc được nắn thẳng  cưỡng bức trước khi vào vị trí hàn.
Hệ thống thả dây ngang bằng  đĩa tự động.
Hệ thống kéo lưới bằng động cơ servo.
Tủ điều khiển + lập trình chuyên dụng cho máy hàn lưới thép
Tags:

Đối tác

Hotline