So sánh sản phẩm

Máy cắt ống plasma CNC

- Là máy cắt chuyên dụng cho đầu ống phục vụ cho việc ghép nối các ống tại các ngã rẽ.
- Máy hoạt động bằng điều khiển CNC.
- Nguồn cắt sử dụng:  Plasma.
- Áp dụng cho ngành công nghiệp đường ống hoặc chế tạo giàn không gian....

- Là máy cắt chuyên dụng cho đầu ống phục vụ cho việc ghép nối các ống tại các ngã rẽ.
- Máy hoạt động bằng điều khiển CNC.
- Nguồn cắt sử dụng:  Plasma.
- Áp dụng cho ngành công nghiệp đường ống hoặc chế tạo giàn không gian....
Tags:

Đối tác

Hotline