So sánh sản phẩm

Máy cán CZ 80-300 tự động

Điều khiển bằng PLC
Cài đặt các thông số  trên màn hình màu cảm ứng
Hệ  thống cắt  và đột lỗ thủy lực tự động
Thay đổi C sang Z chỉ bằng 3 bước ( xoay tay quay)

Điều khiển bằng PLC
Cài đặt các thông số  trên màn hình màu cảm ứng
Hệ  thống cắt  và đột lỗ thủy lực tự động
Thay đổi C sang Z chỉ bằng 3 bước ( xoay tay quay)
Tags:

Đối tác

Hotline