So sánh sản phẩm

Máy cán xà gồ Z

- Máy được điều khiển bởi hệ thống PLC
- Các thông số:chiều dài cắt,số lượng cắt được cài đặt trên màn hình hiển thị.
- Thiết bị đột có thể được sử dụng theo yêu cầu sản phẩm của khách hàng.Có thể đột trên nhiều vị trí khác nhau.

Model Kích thước (mm)
h b c t
Z100 100 50 20 2,0-3,0
Z120 120 50 20 2,0-3,0
Z140 140 50 20 2,0-3,0
Z160 160 60 20 2,0-3,0
Z180 180 60 20 2,0-3,0
Z200 200 60 20 2,0-3,0
Z220 220 70 20 2,0-3,0
Z250 250 70 20 2,0-3,0
Z300 300 80 20 2,0-3,0
- Máy được điều khiển bởi hệ thống PLC
- Các thông số:chiều dài cắt,số lượng cắt được cài đặt trên màn hình hiển thị.
- Thiết bị đột có thể được sử dụng theo yêu cầu sản phẩm của khách hàng.Có thể đột trên nhiều vị trí khác nhau.
Tags:

Đối tác

Hotline